Wettelijke eigen bijdrage en eigen risico

Hoeveel kosten mijn orthopedische schoenen eigenlijk?

Is er sprake van een eigen risico?
Ja, omdat deze orthopedische schoenen uit de basisverzekering vergoed worden, zal er aanspraak worden gedaan op uw eigen risico.

Is er sprake van een wettelijke eigen bijdrage?
Ja, afhankelijk van het soort schoeisel of schoenvoorziening is een wettelijke eigen bijdrage van toepassing. De wettelijke eigen bijdrage wordt toegepast vanuit de gedachte, dat vanwege het gebruik van orthopedisch schoeisel geen regulier schoeisel (confectieschoeisel) nodig is. De overheid stelt jaarlijks de hoogte van de wettelijke eigen bijdrage vast.

Orthopedische schoenen type A(OSA) en B(OSB), en voorlopig orthopedische schoenen (VLOS)
Deze hulpmiddelen worden vergoed op voorwaarde dat sprake is van een ernstige aandoening en beperking. Wel is de wettelijke eigen bijdrage van toepassing. Deze wordt door uw zorgverzekeraar of door ons bij u in rekening gebracht.

Orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen (OVAC)
De orthopedische voorzieningen die in en aan de door u zelf gekochte confectieschoenen worden aangebracht, worden volledig vergoed. Voorwaarde is dat er sprake is van een ernstige aandoening en beperking. Bij dit hulpmiddel is het eigen risico wel van toepassing, maar de wettelijke eigen bijdrage niet.

Voorwaarde is dat er sprake is van stoornissen in de functie van de huid, zijnde een complexe wond of hoog risico daarop, ernstige littekens en/of chronische huidaandoeningen. Worden de verbandschoenen wel vergoed vanuit de basisverzekering, dan is het eigen risico van toepassing en de wettelijke eigen bijdrage niet.

Orthopedische binnenschoenen
Orthopedische binnenschoenen worden volledig vergoed. Voorwaarde is dat er sprake is van een ernstige aandoening en beperking. Bij dit hulpmiddel is het eigen risico wel van toepassing, maar de wettelijke eigen bijdrage niet.